معرفی

به نام خدای مهربان

سلام ، به سايت دبيرستان علامه امينی(ره)  منطقه ۵ خوش آمديد

دبيرستان علامه امينی(ره)  منطقه ۵ در سال ۱۳۷۰  به همت مديريت سابق منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران حاج آقا نقدی تاسيس گرديد و به اهتمام جمعی از فارغ التحصيلان ممتاز دبيرستان‌های نمونه دولتی، كه اكنون هر كدام از قوی ترين و مطرح ترين دبيران دبيرستانهای تهران می باشند، با سختكوشی تمام حركت علمی خود را آغاز نمود.

در سال ۱۳۸۲ همكاريهايی با دبيرستان انرژی اتمی در جلسات مختلف داشت و تجارب خود را با اين دبيرستان به اشتراک نهاد و با تبادل دبيران موفق اين همكاری به اوج رسيد، كه در سال ۱۳۸۵ سطح همكاريهای اين دو دبيرستان به استفاده از دبيران مشترک در بعضی از دروس و نيز دروس المپياد محدود گرديده است و اين دبيرستان از ابتدا بصورت كاملا مستقل بوده و عضو هيچ مجموعه ای نمی باشد .

  جهت آگاهی شما عزيزان از منش و روش اين دبيرستان مطالب ذيل را به آگاهی شما سروران عزيز می رسانيم : 

 ۱- تكيه بر اعتدال، معنويت، خردمندی و توجه به مبانی تربيت اسلامی از خصوصيات دبيرستان است.

۲- توجه ويژه به المپيادها بعنوان پلی محكم جهت دستيابی به كنكور از سياستها و كسب رتبه سوم المپياد تهران به لحاظ درصد قبولی و كسب ۲۵% رتبه های كمتر از ۱۰۰۰ حاصل استمرار اين سياستها می باشد.

۳- قوی ترين كادر دبيران سال چهارم و  المپيادهای كشور در اين مجموعه تدريس می نمايند.

۴- برگزاری كلاسهای المپياد در پايه دهم و يازدهم با قويترين دبيران المپياد كشور در اوقات فعال و در ساعات اوليه روز می باشد و ايجاد معافيتهای كلاسی برای دانش آموزان پر انرژی در زمينه های المپياد از روشهای مرسوم دبيرستان می باشد.

۵- دانش آموزان پايه دهم و يازدهم دبيرستان برای استفاده از قويترين دبيران المپياد كشور جدا سازی نمی شوند و فقط بر اساس علاقه مندی ها گرايش المپيادی مورد نظر خود را انتخاب می نمايند.

 ۶- نگاه ويژه به دروس عمومی ضامن موفقيت دانش آموزان در كنكور می باشد.

۷- پرهيز از بخشی نگری و توجه تام به همه جانبه گرايی در تربيت دانش آموزان از شاخصه های بارز دبيرستان است؛ لذا برنامه های ذيل به طور فعال اجرا می شود:

۷-۱: دانش آموزان اين دبيرستان تا پايان تحصيلات از طريق آموزش و سايت مجهز كامپيوتری دبيرستان به سيستمهای عامل، اغلب نرم افزارهای كاربردی به صورت كاملاً حرفه ای و پروژه محور و نيز به يک زبان برنامه نويسی مسلط می شوند.

۷-۲: برگزاری كلاسهای فرهنگی، نقد فيلم، نقد و تحليل روزنامه های اجتماعی و ورزشی و شرايط روز از برنامه های جاری دبيرستان برای جلوگيری از تربيت يک بعدی است.

۷-۳: برگزاری كلاسهای روبوتيک و روبوكاپ (مكانيک – الكترونيک – نرم افزار) جهت افزايش مهارتهای عملی و كاربردی كردن آموزش های تئوری مورد تاكيد است.

۷-۴: برگزاری فعال شوراهای دانش آموزی و دميدن روح كار جمعی به بدنه دانش آموزی.

۸- برگزاری اردوهای تفريحي برون استانی، تحقيقهای علمی و پژوهش در حوزه علوم انسانی، برگزاری كلاسهای تابستانی

۹- حضور مشاور و دبير راهنمای پايه جهت كنترل اوضاع درسی و تربيتی دانش آموز، برگزاری آزمونهای تستی هماهنگ، كارنامه های ۵ گانه، كارنماهای فرهنگي و انضباطی از رويه های معمول دبيرستان است.

با احترام – آموزش دبيرستان علامه امينی  منطقه ۵

فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت الله کاشانی بوستان اول گلستان | شماره 22 | 44002710 و 44062821

نمايش نقشه | نقشه سايت